Bestellen

De goederen vermeld op de webshop worden onderverdeeld in 3 categorieën:

 • Goederen op voorraad
 • Goederen niet op voorraad
 • Goederen op aanvraag

Voor alle goederen geldt:

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden
 • de prijs is inclusief belastingen maar exclusief eventuele invoerrechten of daaraan gerelateerde belastingen
 • leveringstermijnen zijn indicatief en hangen onder andere af van de datum van ontvangst van de betaling en de diensten geleverd door derden zoals Bpost en DHL.

Bijkomend geldt voor goederen die niet op voorraad zijn:

Indien u een product besteld die momenteel niet op voorraad is zal uw bestelling standaard pas verstuurd worden na ontvangst van uw betaling en nadat de goederen terug op voorraad zijn in ons magazijn. De leveringstermijn van 3 tot 6 weken geldt hier indicatief.  Mocht de levertermijn langer worden zullen wij met u contact opnemen.

U kan tijdens de bestel procedure opteren om per direct toch de goederen die op voorraad zijn te versturen.  Hierbij wordt uw order automatisch gesplitst in 2 orders.  Hierdoor zullen ook tweemaal verzendingskosten in rekening worden gebracht.

Goederen op aanvraag

Goederen op aanvraag volgen steeds een afzonderlijke procedure waarbij u van ons een persoonlijke offerte ontvangt.  In deze offerte wordt steeds de eenheidsprijzen inclusief BTW vermeld alsook de verzendingskosten en de vermoedelijke levertermijn. U dient ons steeds een bevestiging tot bestelling te sturen. De goederen zullen door ons pas in bestelling worden genomen na ontvangst van uw betaling.

Goederen op aanvraag worden nooit teruggenomen noch terugbetaald.